Pramdragerne
Randersegnens Amatørteater Forening

Prammen fører dig tilbage til startsiden


Medlem af DATS

 

Projekter

Egnsspil 2002

Forestillinger

Grupperne

Kalender

Bestyrelsen

Vedtægter

Indmeldelse

Den Skæve Planke

Links

Dramatisk
"700 år er ingen alder"

Forestillingen starter uden for Helligåndshuset i et afgrænset område. (se scenografi).

Kl. 19 åbnes byporten og for at komme ind i området, skal der betales told/billet.

På markedspladsen er forskellige indslag .eks. en, der forsøger at snyde sig ind, bliver taget og sat i gabestok ………. der handles højlydt ………….. der stjæles og snydes ……….. der foregår uofficiel handel ………. gøglere og musikere underholder …….. børn leger ……. kvinderne sladrer….. der råbes …. 
Vinduerne i Helligåndshuset bruges som spilleplads.

Der ligger lyd af trommer, stemmer, råb m.m. i baggrunden for at give den rette stemning af storhed. Koret indgår som spillere og lægger klangfladen. 
Der er en stemning af kaos, der samles til et stille kor, hvisken………… de kommer …. de kommer…… de kommer……….

……..historien starter, de 3 familier præsenteres………. 
1. familie: Købmanden, kone, en datter, en søn, små søskende og tjenestefolk
2. familie: Tømrermesteren, kone, datter, søn, små søskende og tjenestefolk
3. familie: Præsten, hans husholderske, hendes søn og tjenestefolk

Mellem de to første familier ligger en uafklaret problemstilling ………. den ene har snydt den anden, hvem der egentlig har snydt hvem, har familierne ikke fået afklaret. Dette giver en dårlig stemning mellem familierne …….de er ikke på talefod.
Problemerne forværres, da tømrersønnen forelsker sig i købmandens datter - købmandens søn og husholderskens søn (hos præsten) forelsker sig begge i tømrerens datter.

Samtidig har Købmanden hørt rygter om købstadsrettighederne og venter med spænding på de kommer til byen……….

Denne fælles start på stykket er grundlaget for historiens fortsættelses.

Publikum ledes ind i Helligåndshuset af 3 sangere og evt. 3 musikere …………….syngende og spillende ledes de til de 3 spillesteder (efter billet køb)……………. i de tre rum - den store sal, syd - 1. sal og sydstuen.

De 3 familier har hvert sit rum og der spilles den samme historie i hvert rum, således at man følger tømrerfamilien familie i den store sal, købmandens i sydrummet (1.sal) og præstens i sydrummet. Hvert spille-rum følger slægtens historie, hvilket giver 3 parallelle historier.

De historiske begivenheder er de samme, men hver familie forholder sig forskelligt til dem.
Og mon ikke de unge forelskede også aflægger besøg hos hinanden.

I hver familie er en synsk kvinde (de kendte kloge koner fra Randers). Disse synske kvinder får visioner om fremtiden, og bringer familierne frem til 1340….. hvor alle 3 familier får besøg af Niels Ebbesen. 

Familierne ved at Niels Ebbesen er i byen ……… der høres kirkeklokker og en blod bestængt Niels Ebbesen kommer stormende ind af døren.

….. skal man blande sig??? ……….. melde ham???……. familierne forholder sig forskellig til mordet.

En ny vision bringer familierne frem til 1534, hvor adelshæren samles i Randers. Landsknægte bryder ind i familiernes dagligdag og de er ikke alle steder lige velkomne. Byen vælger at hjælpe adelshæren.

En ny vision bringer familierne frem til 2002, hvor byens jubilæum fejres. Familiernes børn gifter sig på kryds af stand og de gamle kigger på ………. er dette Guds orden eller er det djævlens værk?

Købmanden forstår, at rettighederne kom til byen dengang i 1302 ………… så rygterne var rigtige.

I disse fremtids hop, hører vi om andre historiske begivenheder fra Randers. De ligger som en naturlig del af dialogen i familierne.

Mellem visionerne kommer vi tilbage til 1302, hvor familiernes dagligdags historier fortsættes.

Skiftene mellem tiderne sker med ændret lyssætning, synlig simple kostumeskift.

Koret laver kalejdoskopisk klangflade gennem hel forestillingen fra forhallen - stemmerne kan høres i hele Helligåndshuset.

De tre stykker afsluttes på samme tid og der laves en fælles afslutning på de 3 familiers historie Sct. Mortenskirke.

Vi er i 1302 …….. en rytter kommer fra Viborg med rettighederne. 

Dette fejres med en festgudstjeneste i Sct. Mortenskirke, hvor koret danner stemning med sang og stemme klang. Symbolske figurer laver historiske fortællinger til musikken. Måske bliver der bryllup mellem købmandens dater og tømrerens søn eller tømrerens datter og præstens søn, men det vil vi være usagt her.
I Sct. Mortens kirke blandes publikum med spillere………. og som det var i 1302 - mænd til den ene side og kvinder til den anden.